Sivaslı yerel Eylem Grubu

Sivaslı Yerel Eylem Grubu

Bağış Yap 💸

GÖRÜNÜRLÜK ALIMI İLANI (15.03.2023)

SİVASLI YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

GÖRÜNÜRLÜLÜK ALIMI İLANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD’ın bir alt tedbiri olan LEADER Tedbirinin ilçemizde uygulanması adına Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar gereğince ilanda belirtilen mal/hizmetin teknik şartnameye uygun olarak piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

 

S.NO

MAL, HİZMET VEYA İNŞAAT İŞİNİN ADI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİRİM

MİKTAR

 

 

1.

 

 

 

PANO/TABELA

Malzeme: Metal

Ölçü: En az 50*75

ADET

1

 

  1. Verilen Teklif KDV hariç verilecektir. (Derneğimizin KDV istisna sertifikası vardır.)
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.
  3. Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürünler 15 gün içersinde idareye temin ve teslim edecektir.
  4. Teklifte belirtilen ürünlerin montajı ve kurulumu yüklenici tarafından yapılacak ve en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.
  5. Ürünlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( fatura, garanti belgesi vb.) yüklenicinin/tedarikçinin banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içersinde ödeyecektir.
  6. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi kabul eder.
  7. Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerinin, çalışanlarının ve 1.derece akrabalarının ortaklık yapısında yer aldığı firmalarının teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8.İdareye teklif verme tarihi son 21/03/2023 dur, Teklifi dernek adresimiz Gölbahçe mh. Gazi        Bulvarı Dış kapı No:190 İç kapı No: 103 Sivaslı/UŞAK elden veya posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. veya sivasliyeg@gmail.com e posta adresimize gönderebilirsiniz Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.