Sivaslı yerel Eylem Grubu

Sivaslı Yerel Eylem Grubu

Bağış Yap 💸

Hakkımızda

Sivaslı Ege bölesinde bulunan Uşak ilini bir ilçesidir. Sivaslı; il merkezinin güneydoğusunda, Uşak-Denizli karayolunun 35. Km’sinde, Bulkaz Dağı’nın batı eteklerinde kurulmuştur. Kuzey doğusunda Banaz, doğuda Afyon-Sandıklı, güneyde Denizli-Çivril, güney batıda Karahallı, batıda Ulubey ilçeleri ile çevrilidir. Bulkaz Dağı Uşak-Denizli il sınırının olduğu yerde Kuruçay vadisi ile ikiye ayrılır. Güney kısmı Bulkaz Dağı, kuzey kısmı ise Karadağ adını alır. Yüksekliği 1990 metredir. Ardıç ormanları ile özellik arz eder. İlçenin diğer kısımları hafif engebelik ve düzlüktür. Arazi doğudan batıya doğru alçalma gösterir. Büyük Menderes nehrinin kollarından Banaz çayı ilçe topraklarından geçmektedir. İç Ege’de hakim olan karasal İklim hüküm sürer. Dağlık kesimlerde çam, ardıç ve meşeden oluşan ormanlar bulunur. İlçenin yüzölçümü 507 Km2, denizden yüksekliği 1050 metredir.

              Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun ortak yürüttüğü LEADER Projesi’ nin Sivaslı ilçelisinde Yerel Kalkınma Stratejisini hazırlanması ve uygulanması amacıyla; kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör paydaşlığı ile 26.07.2021 tarihinde Sivaslı Yerel Eylem Grubu Derneği kurulmuştur. Sivaslı Yerel Eylem Grubu Derneği, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmek ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir.

Sivaslı Yerel Eylem Grubu Derneği 64-010-156 tescil numarası ile Dernekler Kanunu’na uygun olarak kurulan bir tüzel kişiliktir. Sivaslı Yeg Yönetim Kurulu kadın, 25 yaş altı genç üye, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında   11 üyeden oluşturulmuştur. Dernek tüzüğe bağlı olarak amaçlar doğrultusunda iş birliği yapan ve aynı kırsal alanda yaşayan paydaşlardan oluşur.